Välkommen till Olssons Åkeri

Olssons Åkeri
Vårt huvudkontor

Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik tillsammans med lager- och logistikverksamhet.

Miljö och kvalitetstänkande är viktiga kärnvärden som genomsyrar hela verksamheten. Vi är sedan många år tillbaka ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vårt starka koncept bygger i första hand på inrikestransporter och logistik med en toppmodern fordonsflotta. Kombinerat med kvalitets- och miljötänkande, erfarenhet, kunniga medarbetare och en ständig ambition att utveckla verksamheten har vi alla förutsättningar att infria högt ställda krav och förväntningar.

Inom lagerverksamheten, som omfattar varm-, kall- och avfuktade lager, kan allt ingå från lagerhantering, inköpsfunktioner, omplockning, kontroll, montering, sortering, leveransbevakning och distribution med mera.

PDF

Läs mer om Olssons i vår nya broschyr. (PDF)

Information in english

Information in english (PDF)