Tjänster

Tjänster

Inrikestransporter

Olssons tillsammans med kvalitetsgodkända samarbetspartners, kan erbjuda transporter till och från stora delar av Sverige, med koncentration på de mellersta- och södra delarna av landet. Huvuddelen av de fordonskombinationer vi använder oss utav, är toppmoderna skåpekipage. Vi kan med mindre bilar erbjuda snabba bud- och expresstransporter. Dessutom kan vi erbjuda andra typer av transporter, genom våra samarbetspartners. Ställ gärna frågan. Vi fixar det mesta!

Utrikestransporter

Olssons bedriver gränsöverskridande trafik med dagliga transporter till och från Norge. När det gäller mindre bud- och expresstransporter, trafikerar vi hela Europa. Vi kan även förmedla övriga gränsöverskridande transporter, med hjälp av duktiga samarbetspartners.

Lager/Tredjepartslogistik

Olssons har stor lagerverksamhet i Skövde, på Skövde Logistiks Center och Mariesjöterminalen, med tillsammans ca 35 000 kvm lageryta.
Vi är ett alternativ för tredjepartslogistik, både för er som har egen tillverkning eller importerar produkter. Vi kan i våra lager/terminaler ta hand om era produkter, kortare eller längre tid, och ombesörja allt från ordermottagning, orderplock, kvalitetskontroll, omplockning, dukning, montage, frakthandlingar, distribution till slutkund mm. Vi kan även erbjuda tullagring vid behov. Vid lagerhållning kan ni själva ha kontroll över ert lager, via datakommunikation. Ni kan få saldouppgifter, fifo-listor och lägga order direkt från ert datasystem.
I våra lager använder vi oss av mycket välutbildad personal och supermoderna truckar för bästa resultat.

Kombiterminal

Olssons kan erbjuda effektiva kombinationer av tåg- och lastbilstransporter, på vår kombiterminal, Mariesjöterminalen i Skövde.Här är den perfekta knutpunkten för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil, och tvärtom. Här kan gods från hela världen, via de stora hamnarna, eller på järnväg från Europa, snabbt och effektivt levereras till olika mottagare i framförallt mellersta- och södra Sverige. Men även mot Norge och Danmark.
Kombiterminalen har direkt anslutning till Västra Stambanan och har fyra hanteringsspår på vardera 700 meter, med stora lager- och uppställningsytor.